Eurooppalaisen viitekehyksen mukaiset kielitaitotasot

 

 

Kuullun ymmärtäminen
Luetun
ymmärtäminen
Suullinen
vuorovaikutus
Puheen
tuottaminen
Kirjoittaminen
A1Tunnistan tuttuja sanoja ja kaikkein tavallisimpia sanontoja, jotka koskevat minua itseäni, perhettäni ja lähiympäristöäni, kun minulle puhutaan hitaasti ja selvästi.Ymmärrän tuttuja nimiä, sanoja ja hyvin yksinkertaisia lauseita esimerkiksi ilmoituksissa, julisteissa ja luetteloissa.Selviydyn kaikkein yksinkertaisimmista keskusteluista, jos puhekumppanini on valmis
toistamaan sanottavansa tai ilmaisemaan asian toisin, puhumaan tavallista hitaammin ja
auttamaan minua muotoilemaan sen,mitä yritän sanoa. Pystyn esittämään yksinkertaisia kysymyksiä ja vastaamaan
sellaisiin arkisia tarpeita tai hyvin tuttuja aiheita käsittelevissä keskusteluissa.
Osaan käyttää yksinkertaisia sanontoja ja lauseita kuvaamaan, missä asun ja keitä
tunnen.
Pystyn kirjoittamaan lyhyen, yksinkertaisen postikortin, esimerkiksi lomaterveiset.
Pystyn täyttämään lomakkeita, joissa kysytään henkilötietoa, esimerkiksi kirjoittamaan
nimeni, kansallisuuteni ja osoitteeni hotellin majoittumislomakkeeseen.
A2Ymmärrän muutamia sanontoja ja kaikkein tavallisinta sanastoa, joka liittyy läheisesti
omaan elämääni; esimerkiksi aivan keskeinen tieto itsestäni ja perheestäni, ostosten
tekeminen, asuinpaikka ja työpaikka. Ymmärrän lyhyiden, selkeiden, yksinkertaisten
viestien ja kuulutusten ydinsisällön.
Pystyn lukemaan hyvin lyhyitä, yksinkertaisia tekstejä. Pystyn löytämään tiettyä,
ennustettavissa olevaa tietoa jokapäiväisistä yksinkertaisista teksteistä, esimerkiksi
mainoksista, esitteistä, ruokalistoista ja aikatauluista. Ymmärrän lyhyitä,
yksinkertaisia henkilökohtaisia kirjeitä.
Pystyn kuvaamaan perhettäni ja muita ihmisiä, elinolojani, koulutustaustaani ja
nykyistä tai edellistä työpaikkaani käyttäen, usein luettelomaisesti, aivan
yksinkertaisia ilmauksia ja lauseita.
B1Ymmärrän pääkohdat selkeästä, yleiskielisestä puheesta, jossa käsitellään esimerkiksi
työssä, koulussa tai vapaa-aikana säännöllisesti esiintyviä ja minulle tuttuja
aiheita. Tavoitan pääkohdat monista radio- ja tv-ohjelmista, joissa käsitellään
ajankohtaisia tai minua henkilökohtaisesti kiinnostavia asioita, kun puhe on melko
hidasta ja selvää.
Ymmärrän tekstejä, joissa on pääasiassa hyvin tavallista arkipäivän kieltä tai työhön
liittyvää kieltä. Ymmärrän tapahtumien, tunteiden ja toiveiden kuvaukset
henkilökohtaisissa kirjeissä.
B2
C1
C2