Strategiasuunnitelma 2019-2023

Missio/tehtävä

Sofian tehtävänä on tuottaa laadukasta koulutusta, jossa asiantuntijuus, monipuolisuus, inspiroivuus ja eettisyys ohjaavat toimintaa.

Sofia toimii sillanrakentajana suomalaisen ja espanjalaisen kulttuurin välissä; sen tavoitteena on myös edistää suomalaista koulutusvientiä Espanjassa.

Visio

Sofia on alueensa ykkösjohtaja aikuiskoulutuksessa asiantuntijuutensa, opetusmenetelmiensä edistyksellisyyden ja yhteistoimintakykynsä ansiosta.

Tämä tarkoittaa uusien opetusmenetelmien, erityisesti verkkoavusteisen opetuksen kehittämistä.

Sofia reagoi herkästi ympäristössä tapahtuviin muutoksiin ja seuraa opetusmenetelmien kehittymistä/kehittämistä aktiivisesti.

Sofia käy vuoropuhelua sidosryhmiensä kanssa sekä henkilöstönsä kanssa, jotta sen tehtävä mahdollisimman hyvin toteutuisi.

Arvot

Vastuullisuus: toiminnassamme ympäristöasiat ovat tärkeitä kuten esimerkiksi paperinkulutuksen vähentäminen. Vastaamme myös siitä, että Sofia organisaationa toimii rehellisesti ja avoimesti.

Avoimuus: kerromme asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme heille tärkeistä asioista oikea-aikaisesti.

Luotettavuus: pidämme mitä lupaamme. Olemme valmiita ottamaan vastaan kritiikkiä ja korjaamaan toimintaamme

Osaaminen: olemme asiantuntijayhteisö. Teemme parhaamme, kehitämme ja kehitymme.

Alkukirjaimista tulee sana ”VALO”.

Arvomme tulee näkyä Sofian päivittäisessä toiminnassa, siksi niistä käydään jatkuvaa keskustelua henkilöstön kanssa.