Opintojaksot kasvatustiede 49 op

25 op Kasvatustieteen perusopinnot

 • KTKP011 Oppiminen ja ohjaus, osa 1 2 op
 • KTKP012 Oppiminen ja ohjaus, osa 2 3 op
 • KTKP021 Kasvatus, yhteiskunta ja muutos, osa 1 3 op
 • KTKP022 Kasvatus, yhteiskunta ja muutos, osa 2 2 op
 • KTKP030 Osaaminen ja asiantuntijuus 5 op
 • KTKP040 Tieteellinen tieto ja ajattelu 5 op
 • KTKP050 Vuorovaikutus ja yhteistyö 2–5 op

6 op Kieli- ja viestintäopinnot

 • XENX001 Academic Reading 2–3 op
 • XENX003 Communication Skills 3 op

18 op Aikuiskasvatuksen perusopintoja

 • AIKP1012 Aikuisen ajattelu ja oppiminen 3 op
 • AIKP1013 Aikuinen oppija muuttuvassa työssä ja yhteiskunnassa 5 op
 • AIKP1014 Aikuiskasvatustieteellinen tutkimus 5 op
 • AIKP1015 Asiantuntijuuden ja ammatillisen toimijuuden tukeminen 5 op