Opintojaksot kauppatiede, liiketalous 49 op

28 op Liiketoimintaosaamisen perusopinnot

  • YTTP1110 Johtamisen ja johtajuuden perusteet 5 op
  • YTTP1120 Markkinoinnin perusteet 5 op
  • YTTP1130 Laskentatoimen perusteet 5 op
  • YTTP1140 Yrittäjyyden perusteet 5 op 
  • YTTP1150 Viestinnän johtamisen perusteet 5 op
  • YTTP1160 Liiketoimintaosaamisen perusteiden soveltaminen 3 op

16 op Muut pakolliset opinnot

  • KTTP2110 Taloustieteen peruskurssi 6 op
  • YJOA2170 Henkilöstöjohtamisen perusteet 6 op
  • YMAA2120 Asiakassuhde- ja palvelujohtaminen 6 op

3 op Kieli- ja viestintäopinnot

  • XENX003 Communication Skills 3 op